Enflasyon ile Başa Çıkmak İçin Pratik İpuçları

Enflasyon var ve artıyor. Enflasyonun etkilerini her geçen gün daha çok hissettiğinizi biliyorum. Doğalgaz ve gıda fiyatları yükseldi. Yeni tarifelerle, diğer fiyatların da artmasını bekleyebilirsiniz. Uzunca bir aradan sonra yeniden çok yüksek – çift haneli – enflasyonla yaşamaya başladık. Bu yazıda yüksek enflasyonla başa çıkmak ve bunlara hazırlıklı olmak için ipuçları ve stratejiler var. Enflasyona hazırlanmak, onun varlığını kabul ederek başlar. Ünlü İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes, tasarruf paradoksu (paradox of thrift)’nu önlemek için bir miktar enflasyonu gerekligörür. Paradoks, özel tasarruftaki artışın toplam talepteki azalmaya […]

Continue Reading

Negatif Faiz Oranları Nedir?

negatif faiz oranı

Dünyada pek çok insan, negatif faiz oranları konusuna şaşkındır. Kimse negatif faiz oranlarının gerçekten ne olduğunu ve nasıl yardımcı olabileceğini anlamıyor! Bu makalede, negatif faiz oranlarını ayrıntılı olarak açıklayacağız. Negatif Faiz Oranı Nedir? Negatif faiz oranı, teorik olarak bankaların borçlularına negatif faiz ödemeleri gereken garip bir senaryondur. Bu sistemde parayı ödünç vermek, tasarruf etmekten mali açıdan daha akıllıca bir şeydir. Onunla ilişkili her şeyin tuhaf olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu fikrin anlaşılması oldukça zordur! Negatif Faize Karşı Tuhaf Senaryolar İnsanlar tasarruf etmekten çok para […]

Continue Reading

Bileşik Aralıklar ve Faiz Oranı

bileşik faiz

Teorik olarak, basit ve bileşik faiz olmak üzere iki tür faiz oranı vardır. Ancak, finansta faiz kelimesi genellikle bileşik faiz anlamına gelir. Basit faiz, finansal hesaplamalarda hemen hemen hiçbir etmen oluşturmaz. Mevcut değerler ve gelecek değerlerle ilgili tüm hesaplamalarda bileşik faiz uygulanmaktadır. Bununla birlikte, kurumsal finans eğitimi alan bir öğrenci olarak, bileşik aralıkların, yatırımda ödenen etkin faiz oranı üzerindeki farkını bilmek önemlidir. Basit Faiz vs. Bileşik Faiz Hepimiz basit ve bileşik faiz arasındaki farkın farkındayız. Ancak, sadece tekrarlamak için değinecek olursak, anapara tutarı basit bir […]

Continue Reading

Net Bugünkü Değer Hesaplamaları

net bugünkü değer

Net bugünkü değer, kurumsal finansın en önemli kavramıdır. Bu konsept temelinde yatırım kararları alınır veya alınmaz. Hisse senetleri ve tahvil bu kavram temelinde değerlidir. Bu nedenle, kurumsal finans öğrencileri için bu konsepte tam olarak hakim olmaları mutlak bir zorunluluktur. Birinin net bugünkü değer kavramını anlamak için gelecekteki ve bugünkü değer hesaplamaları hakkında doğru bir anlayışa sahip olması gerekir. Net bugünkü değer en iyi nakit akışı zaman çizelgesi yardımıyla anlaşılır. Bu makale bunu açıklamak için aynı şeyi kullanacaktır: Nakit Akışı Zaman Çizelgesi Nakit akışı zaman çizelgesi, […]

Continue Reading

Paranın Zamana Bağlı Değeri Nasıl Hesaplanır?

paranın gelecek değeri

Önceki makalede, nominal ve gerçek değerler kavramını öğrendik. Bugünün parasının gelecekte elde edilen tutardan daha değerli olduğunu fark ettik çünkü paranın elde edilmesine ilişkin risk yok ve ayrıca gerçek değerin para aldığımız zamana kadar azalması beklenmiyor. Bunun basit anlamı, bugün elimizdeki paraları, gelecekte vaat edilen paralarla karşılaştıramayacağımızdır. Kurumsal finansmanda bugün elimizdeki paranın değerini bugünkü değeri ve gelecekteki değeri olarak ele alıyoruz. Kurumsal finansmanda, karmaşık ödeme ve ödeme zamanlamalarıyla sıklıkla karşılaşabiliriz. Bazen nakit ödememiz gerekebilirken bazen daha sonraki bir tarihte ödeyebiliriz. Benzer şekilde makbuzlar bugün veya […]

Continue Reading

Kurumsal Finansmanın İki Temel Kuralı

kurumsal finansman

Kurumsal finansman iki temel kural üzerine kuruludur. Kurumsal finansmanın araçları ve teknikleri, bu kuralların uygulanması için sadece yollar ve araçlardır. Bu kurallardan bir tanesi dönüş kavramıyla, diğeri risk kavramı ile ilgilidir. Bu makalenin her ikisinde de bu kuralları tanımladık. Bunlar aşağıdaki gibidir: Kural # 1: Bugünkü para yarınki paradan daha değerlidir. Kurumsal finansmanın temel kuralı, nakit akışlarının zamanlamasının büyük önem taşıdığıdır. Ayrıca, nakit akışının zamanlamasının olabildiğince çabuk olmasını isteriz. Nakdi ne kadar erken alırsak, şirketimiz o kadar iyi olur. Şirketin şu an nakde dönüştürdüğü her […]

Continue Reading

Kurumsal Finans

kurumsal finans

Kurumsal finans (corporate finance), finansal alanda en önemli konulardan biridir. Günlük yaşamlarımızda köklü bir gelişmedir. Hepimiz büyük veya küçük şirketlerde çalışıyoruz. Bu şirketler sermaye artırır ve daha sonra bu sermayeyi üretken amaçlar için kullanırlar. Sermayenin artırılması ve başarılı bir şekilde devreye sokulmasının arkasında yatan mali hesaplamalar, kurumsal finansmanın temelini oluşturmaktadır. Mülkiyet ve Yönetim Ayrımı Kurumsal finansmanın temeli mülkiyetin ve yönetimin ayrılmasıdır. Firma yalnızca sahipleri tarafından sağlanması gereken sermaye ile kısıtlanmış değildir.  Çünkü halkın da kazançlarının belirli bir kısmını tasarruf etmeye ihtiyaçları vardır. Bunu yaparlarken bütün […]

Continue Reading