Paranın Zamana Bağlı Değeri Nasıl Hesaplanır?

paranın gelecek değeri

Önceki makalede, nominal ve gerçek değerler kavramını öğrendik. Bugünün parasının gelecekte elde edilen tutardan daha değerli olduğunu fark ettik çünkü paranın elde edilmesine ilişkin risk yok ve ayrıca gerçek değerin para aldığımız zamana kadar azalması beklenmiyor.

Bunun basit anlamı, bugün elimizdeki paraları, gelecekte vaat edilen paralarla karşılaştıramayacağımızdır. Kurumsal finansmanda bugün elimizdeki paranın değerini bugünkü değeri ve gelecekteki değeri olarak ele alıyoruz.

Kurumsal finansmanda, karmaşık ödeme ve ödeme zamanlamalarıyla sıklıkla karşılaşabiliriz. Bazen nakit ödememiz gerekebilirken bazen daha sonraki bir tarihte ödeyebiliriz. Benzer şekilde makbuzlar bugün veya daha ileriki bir tarihte olabilir. Dolayısıyla, hesaplamak için öncelikle tüm değerleri mevcut değerlere çevirmeliyiz. Bu makale, bir örnek yardımıyla bunu nasıl yapacağınızı açıklayacaktır:

Gelecek Değerlerin Hesaplanması

Gelecekteki değer hesaplamasını bir örnek yardımıyla anlatalım. Diyelim ki bugün 1000 liraya sahibiz ve sermayemizin % 10 olduğunu hesapladık. Bu % 10, hem enflasyon beklentisini hem de gerçek değerdeki paranın düşüşünü ve bu yatırımın riskini yansıtıyor. Bu parayı 3 yıllık bir süre için yatırım yapmamız gerektiğini düşünelim.

Gelecekteki değerlerin hesaplanması için formül aşağıdaki gibidir:

Gelecek Değer = Mevcut Değer* (1 + (sermaye maliyeti / 100) yıl sayısı

Gelecek Değer = 1000 Türk Lirası *(1.10) 3

Gelecek Değer = 1331 TL

Bu, sermayemizin maliyeti göz önüne alındığında, 3 yıl içinde beklememiz gereken eşdeğer toplamın 1331 lira olduğu anlamına geliyor. Bu, gelecek değerin 1331 liradan fazla olduğu teklifleri kabul etmemiz, gelecekteki değerin 1331 liranın altında olduğu teklifleri reddetmemiz ve gelecek değerin 1331 lira değerine eşit tekliflerde kayıtsız kalmamız anlamına geliyor.

Bundan sonra, buna, 3 yıllık bir dönem için verilen sermaye maliyetimizdeki 1000 TL değerinin 1331.TL olduğunu belirtmek suretiyle değineceğiz.  Ayrıca,  gelecekteki değerlerin normalde nominal olduğu unutulmamalıdır.

Mevcut Değerler

Mevcut değerler, gelecek değerlerin tam tersidir. Gelecekteki değerler için belirli bir oranda mevcut değeri gelecekteki bir değere ulaşmak için birleştiriyorduk. Fakat bugünkü değer hesaplamaları sırasında, nominal değerleri gelecekteki değerlere indirgeyeceğiz. ( Belli bir dönem için verilen sermaye maliyeti bugünkü değere ulaşmak için.) Bir örnek yardımıyla olaya bir göz atalım.

Şimdi, 1000 TL, 3 yıl ödeme teklifi sunuyoruz. Verdiğimiz sermaye maliyeti  % 10’dur.

Mevcut değerleri hesaplamak için formül aşağıdaki gibidir:

Mevcut Değer = Gelecek Değer / (1 + (sermaye maliyeti / 100) yıl sayısı

Mevcut Değer = 1000 TL / (1.10) 3

Mevcut Değer = 751,31 TL

Bu, sermayemizin maliyeti göz önüne alındığında bugün beklememiz gereken eşdeğer tutarı 751.31 liradır. Bu şu anki değerin 751.31 TL ‘den fazla olduğu teklifleri kabul etmemiz ve mevcut değerin 751.31 TL’ den az olduğu teklifleri reddetmesi ve gelecek değerin 751.31 TL ‘ye eşit tekliflerde kayıtsız kalması gerektiği anlamına gelir.

Mevcut değer terimi kullanıldığında, finans uzmanları, nominal gelecek değerlerine eşdeğer olan bugünkü indirgenmiş değerlere atıfta bulunurlar.

Mevcut değerler ve gelecek değerler kavramı, kurumsal finansmanın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir öğrencinin bu kavramlarla yetkin olması çok önemlidir. Bu kavramların kurumsal finans kursu boyunca düzenli olarak kullanılacaktır. Dolayısıyla bilgilerinizi daha ileriye taşınmadan önce bu konuda uzmanlaşmaya dikkat edilmelidir.

Diğer Yazılara Bak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir